Strona G堯wna
       Z 篡cia naszej szko造
       O nas
     Dokumentacja szko造
       Dzia造
       Humor ;-)

       Galeria

       Ciekawe strony 
       poczta@spczaple.pl
     

Charakterystyka szko造

Szko豉 Podstawowa
im. Kornela Makuszy雟kiego w Czaplach

86-100 安iecie
wojew鏚ztwo kujawsko-pomorskie
tel./fax ( 0-52) 33 24 588

Baza szko造

Szko豉 Podstawowa im. Kornela Makuszy雟kiego w Czaplach to ma豉, wiejska plac闚ka po這穎na w gminie 安iecie. Budynek w kt鏎ym
si mie軼i to pomnik tysi帷lecia pa雟twa polskiego. Jego otwarcie nast徙i這 1 wrze郾ia 1966r.

W sk豉d obwodu szkolnego, opr鏂z Czapel, wchodzi sze嗆 innych wsi: Czapelki, Ernestowo, Dziki, Sulnowo, Suln闚ko i Skarszewo.
Do naszej szko造 ucz瘰zczaj te dzieci spoza obwodu.

W zakresie bazy dydaktycznej szko豉 dysponuje:
7 salami dydaktycznymi (oddzia przedszkolny, 3 klasopracownie nauczania zintegrowanego, 3 klasy dla starszych uczni闚), sal informatyczn, bibliotek, gabinetem lekarskim, sto堯wk, kuchni,
sal gimnastyczn i si這wni oraz przyszkolnym boiskiem.

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli. W zdecydowanej wi瘯szo軼i nauczyciele posiadaj wykszta販enie wy窺ze magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym. Sze軼ioro nauczycieli oraz dyrektor uko鎍zy這 studia podyplomowe. Wszyscy nauczyciele s zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
W szkole zatrudniony jest pedagog na 5 godzin tygodniowo, dla dzieci doje盥瘸j帷ych prowadzone s zaj璚ia 鈍ietlicowe. Dzia豉 sto堯wka szkolna. Godziny pracy biblioteki dopasowane s do czasu zaj耩 edukacyjnych.
W budynku szkolnym mie軼i si r闚nie biblioteka publiczna, z kt鏎ej zbior闚 korzystaj uczniowie i nauczyciele.

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole uczy si 73 uczni闚
w 6 oddzia豉ch. 字ednia liczba uczni闚 w klasie wynosi 12.
Wed逝g danych na najbli窺ze lata taki stan si utrzyma.
W szkole jest oddzia przedszkolny, do kt鏎ego ucz瘰zcza 25 dzieci.
70 % uczni闚 jest dowo穎nych do szko造
20 % by這 przebadanych przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w 安ieciu.
64 % uczni闚 otoczonych jest opiek w 鈍ietlicy szkolnej
32 % uczni闚 korzysta z posi趾闚 finansowanych przez Opiek Spo貫czn lub innej formy pomocy.
97 % uczni闚 korzysta z programu "Szklanka mleka".
100% uczni闚 klas I-III korzysta z programu "Owoce w szkole".

Kadra

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli (7 pe軟ozatrudnionych
i 4 niepe軟ozatrudnionych), wi瘯szo嗆 z wykszta販eniem wy窺zym magisterskim, w tym 8 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany
i 2 nauczycieli kontraktowych. Nauczyciele sukcesywnie pog喚biaj wiedz pedagogiczn na r騜nego typu kursach doskonal帷ych,
6 nauczycieli ma uko鎍zone studia podyplomowe.
Kadra pedagogiczna jest w miar stabilna.

Lp.
Nauczyciel
Nauczane przedmioty
1. Monika Or這wska - dyrektor
j. polski
2. Leszek Ciep逝ch
j. angielski
3. Marek Ciurko
religia
4. Danuta Jankowska
edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
5. Beata Kami雟ka
edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
6. Jacek Krzy瘸nowski
przyroda, wychowanie fizyczne
7. Joanna Kujawska
鈍ietlica, wychowanie do 篡cia w rodzinie
8. Andrzej Lewandowski
matematyka, informatyka, technika
9. Ewelina Nowicka
historia
10. Sylwia R騜a雟ka
edukacja wczesnoszkolna,
zaj璚ia logopedyczne
11. Stefan Warczak
oddzia przedszkolny, muzyka, plastyka

Pracownicy szko造

Lp.
Imi i nazwisko
Pe軟iona funkcja
1. Maria Chmiel
kucharka
2. Marzenna Ciurlik
sprz徠aczka
3. Marlena Olszak
sprz徠aczka
4. Anna Rosenkiewicz
intendentka
5. Zbigniew Rosi雟ki
wo幡y, palacz

Zaj璚ia pozalekcyjne

- Zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze
- Szkolny Klub Sportowy
- Zaj璚ia profilaktyczne: "Sp鎩rz inaczej"
- Zaj璚ia rekreacyjne "Ruch to zdrowie"
- Otwarta 鈍ietlica
- K馧ka zainteresowa:

  • Konwersacyjne k馧ko j瞛yka angielskiego.
  • K馧ko matematyczne "Z matematyk za pan brat".
  • K馧ko informatyczne "Komputer jako 廝鏚這 wiedzy i rozrywki".
  • K馧ko przyrodnicze "Skaut".
  • K馧ko turystyczno-rowerowe "Moje pierwsze prawo jazdy".

Uczniowie zdolni mog rozwija swoje zainteresowania, uczestnicz帷 w pracach k馧ek zainteresowa, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie maj帷y trudno軼i w nauce otrzymuj pomoc na zaj璚iach dydaktyczno-wyr闚nawczych.

Zaj璚ia wyr闚nawcze z j瞛yka polskiego, matematyki, j瞛yka angielskiego. W zale積o軼i od typu zaj耩 uczniowie s kwalifikowani na podstawie opinii PPP , opinii nauczyciela przedmiotu, opinii pedagoga szkolnego, pro軸y rodzica lub ucznia, zainteresowa ucznia, dobrych i bardzo dobrych wynik闚 w nauce, stypendi闚, uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

W roku szkolnym 2010/2011 przyst徙ili鄉y do Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczni闚 klas I-III Szk馧 Podstawowych w Wojew鏚ztwie Kujawsko-Pomorskim

Chcemy ZINDYWIDUALIZOWA nauczanie w klasach I-III
w kontek軼ie wdra瘸nia nowej podstawy kszta販enia og鏊nego.

Chcemy pom鏂 szko這m we wdro瞠niu kompleksowego programu wspomagaj帷ego szko喚 w procesie edukacji.

Chcemy uwzgl璠ni indywidualn prac z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

Szko豉 realizuje ofert zaj耩 dodatkowych, wspieraj帷ych indywidualizacj procesu dydaktycznego, opracowan przez zesp馧 nauczycieli.
Szko豉 organizuje dla uczni闚, w zale積o軼i od rozpoznanych potrzeb:
- zaj璚ia dla dzieci ze specyficznymi trudno軼iami w czytaniu i pisaniu, w tym tak瞠 zagro穎nych ryzykiem dysleksji;
- zaj璚ia dla dzieci z trudno軼iami w zdobywaniu umiej皻no軼i matematycznych;
- zaj璚ia rozwijaj帷e zainteresowania uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

 

© 2003 - 2013AndLew